Utbyggingen av havet krever mer og mer areal. Undersjøiske sprenginger og seismikk skaper mye støy, men hvordan påvirker dette fisk og annet marint liv?

Jens Martin Hovem er en som har kunnskap om dette. Som professor i akustikk fra NTNU i Trondheim har han forsket på temaet helt siden 1966.

– Det går mye på hvordan fisk oppfatter lyd og hvordan lyden forplanter seg i havet. Det er tusenvis av arter av fisk, men det er særlig fisk av kommersiell interesse som torsk, hyse og makrell mitt arbeid har gått ut på å studere. Av disse hører særlig torskefiskene veldig godt, forteller Hovem.

Hør Hovem fortelle om hvordan lyder forplanter seg i havet i denne podkasten:

Bråkete seismikk

Hvor langt bærer lyder under vann?

– Lyd under vann bærer ekstremt langt, mye lenger enn lyder i luft.

Bosatt på Byåsen i Trondheim forteller Hovem at han enkelte ganger, under gitte atmosfæriske forhold, hører brøl fra Lerkendal fotballstadion, som ligger omtrent en kilometer unna.

Ifølge professoren er det blitt gjort forsøk der man har sendt lyd fra en øy utenfor Australia, der lydbølgene er blitt registrert som er blitt registeret både på øst og vestkysten av Amerika.

– Da snakker vi om 10.000 kilometer, sier Hovem.

Professor Jens Martin Hovem har skrevet boken «Marine Acoustics». Den inneholder matematiske formler som forklarer hvordan lyd forplanter seg i havet. Foto: Lena Knutli

Påvirker sjøpattedyr

– Dette må vel påvirke artene som lever i havet?

– Ja, men her er det mye usikkerhet fordi lyden fokuseres ulikt avhengig av oseanografiske forhold – altså dybdeforhold, tetthet av tareskoger, øyer og bølgeforhold.

Hovem forteller at man vet at seismikk generere veldig sterk lyd. For fisk som befinner seg nært opp til der seismikklyd skytes ut vil det dette være dødelig.

– Disse lydene påvirker både fisk og sjøpattedyr. Det finnes for eksempel tilfeller på hvaler som har gått berserk og strandet på grunn av dette, og det skaper mye oppmerksomhet, sier Hovem.

Når det kommer til hvordan støyen påvirker fisk har fiskerne over lang tid ytret bekymring for dette.

– Det har ført til at alle seismikkskip har egne fiskerikyndige som samarbeider med fiskerne i forkant av seismiske forsøk. De skal varsle om når det utføres forsøk slik at fiskerinæringen kan planlegge sine fiskeri bedre, sier Hovem.

Støybegrensning i perioder?

– Kan det være aktuelt å innføre støybegrensningsperioder i fremtiden, tror du?

– Det har jeg liten tro på. Da må det være internasjonal enighet, og det tror jeg ligger langt frem i tid i tilfelle.

– Utbygging av havvind vil genererer kortvarig støy i havet under utbygging av fundamentene. Vindturbiner i seg selv vil i liten grad skape støy i havet. Det er fordi lyd fra luft i liten grad forplanter seg i havet, forteller Jens Martin Hovem. Foto: Lena Knutli

Faktum er at på grunn av økt skipsfart og aktivitet på havet, er det blitt mye mer bråkete under havoverflaten, forteller professoren.

– Enkelte steder er det påvist at når støybildet stiger, kan det ha en langtidseffekt på fisk og sjøpattedyr. Helt hvordan, vet man ikke, men det er snakk om at det kan føre til endret vandringsmønster for fiskearter, sier Hovem.

Vil havvind påvirke støybildet i havet?

– Hvordan kan vi se for oss at utbygging av havvind vil påvirke støyen i havet?

– Det er interessant tema. Under utbyggingen når de skal sprenge ut og lage fundamenter for vindturbiner, vil dette skape støy i havet, det er sikkert. Lyden fra turbinene i seg selv vil i liten grad skape støy i havet, sier Hovem

– Hvorfor det?

– Fordi det er lite lyd fra luft trenger gjennom havoverflaten og forplanter seg i havet.

Hør mer om dette ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i iTunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder: