I dag åpner Framo Innovation Center på Askøy utenfor Bergen.

- Senteret blir Framos nye boltreplass for å modellere, simulere og prøve ut nye ideer og teknologier, basert på det vi kan best, nemlig pumpeteknologi, sier prosjektleder Terje Ljones i Framo Innovation.

Positivt samarbeid

 - Vi opplever Framo som framoverlent, nysgjerrig og imøtekommende. De er hjelpsom med å finne nye løsninger, sier daglig leder Erlend Haugarvoll i Lingalaks, som også er styreleder i Stadion Laks, til Tekfisk.

At Framo har kommet med forslag til alternative løsninger for pumpesystemet i selskapets konsept for utviklingstillatelser synes han er bare positivt.

- De har brukt pumpeløsninger som kan vise seg å fungere i vårt konsept. Resultatene er lovende, og det kan kanskje konkurrere med den løsningen vi har. Vi har imidlertid ikke bestemt oss enda for hvilken pumpeløsning vi vil gå for, sier Haugarvoll.

Fiskeridirektoratet mener at konseptet «Stadionbasseng» kan testes ut ved hjelp av ett basseng, og har gitt tilbakemelding til selskapet om at en går videre med behandling av søknaden til selskapet, med mål om å tildele inntil 1.849 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse). Opprinnelig søkte selskapet om å få bygge fem basseng, og totalt 10.631 tonn MTB.

- Vi har spilt inn til Fiskeridirektoratet at vi ønsker å få litt mer risikoavlastning, og dermed mer enn det vi er forespeilet. Vi ønsker å utvikle et fullt konsept, ikke bare delvis som det ligger an til at vi får nå, sier Haugarvoll.

I dialog med flere

Pumpeprodusenten er i dialog med flere oppdrettsselskap.

- Vi har signert utviklingsavtaler med flere selskap, og har blant annet bygd en prototype i stor skala som skal testes ut. Videre er vi i et utviklingsløp med en oppdretter, noe som skal resultere i en veldig stor strømsetter på åtte meter i diameter, opplyser Ljones.

Nylig ble det også kjent at Framo og Norwegian Weather Protection (NWP) kombinerer pumpeteknologi og luseskjørt for å stenge ute lus og sikre oppdrettsfisk optimale forhold. Allerede til høsten kan det bli uttesting av systemet hos Bremnes Seashore.