MMC First Process har utviklet det nye systemet for lakefrysing av makrell, i samarbeid med Pelagia, Ukap og Møreforsking.

- Skal du filetere effektivt, må du ha makrell som ikke er bøyd eller deformert. Testene har vist at den lakefryste makrellen får toppskår på form mens rundt halvparten av den tradisjonelt tunnelfryste makrellen skårer lavere, sier salgssjef Petter Kåre Grytten i MMC First Process i en melding.

Det nye systemet for singelfrysing og lakefrysing av makrell skal gjøre makrellen bedre egnet for filetering med et lavere energiforbruk. Sammenlignet med tunnelfrysing av tjuekilos pakker er energiforbruket halvert ved lakefrysing. Det trengs også færre folk fordi makrellen som er lakefryst ikke blir deformert, ifølge meldingen.

Prosjektet er støttet av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

- Vi gleder oss over de gode resultatene og håper systemet kan være med på å gi økt bearbeiding av makrell og utvidet makrellsesong i den pelagiske næringa. Dette er et av flere forsknings- og utviklingsprosjekt vi har i samarbeid med FHF og næringa, og vi ser også her klart nytten av samspillet mellom brukere, forskere og oss som utviklere, sier Grytten.

MMC First Process meldte i sommer at de skal levere

.