Under årets Aqua Nor fortale Cato Lyngøy i Hauge Aqua at dei skulle møte Mowi i september for å diskutere framtida til «Egget». Lyngøy viser til Mowi når IntraFish ber om ein kommentar til korleis møte har gått.

- Vi har hatt møte med Hauge Aqua, men ingenting er avklart enno, skriv kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland i ei tekstmelding til IntraFish.

- Kva tid reknar de med å ta ei avgjersle?

- Det må vi komme tilbake til, svarar Hjetland.