ReSourcer skal hjelpe kjøpere og selgere av restråstoffer til å finne hverandre. Det skal være en plattform hvor selgere kan dokumentere sine restråstoffer og biprodukter, og kjøpere kan dokumentere hva de trenger og lage kravspesifikasjoner.

– Det er noe som ikke stemmer når vi overbelaster jordas ressurser og importerer store mengder restråstoffer når vi har enorme mengder her hjemme som i liten grad utnyttes, sier daglig leder Håvard Hansgård til Fiskeribladet.

For det finnes enorme mengder restråstoff i Norge, og Hansgård ønsker at restene kan utnyttes på best mulig måte.