ReSourcer skal hjelpe kjøpere og selgere av restråstoffer til å finne hverandre. Det skal være en plattform hvor selgere kan dokumentere sine restråstoffer og biprodukter, og kjøpere kan