Gresshoppene skal bli til insektmel som skal brukes i fôr til laks. - Produktet vårt er av interesse for oppdrettsnæringa fordi det er bærekraftig, har et