Hallberg kjem til i Leirvik i Sogn der han skal dele arbeidsstad med resten av teamet i Akvahub, samt Bulandet Miljøfisk, Akvavet Gulen og BKK Enotek. Det skriv Akvahub i ei pressemelding måndag.

Trygve Hallberg er utdanna havbruksbiolog frå Universitetet i Bergen og kjem inn til Akvahub med praktisk erfaring frå drift, behandling og produksjonsplanlegging av laks, aure og rensefisk. Han har arbeidd både på merdkanten, i administrasjonen og på laben i ulike selskap i havbruksnæringa, opplysast det i meldinga.

I Nordfjord, hos K. Strømmen Lakseoppdrett arbeidde han med produksjonsleiing, biologi og fiskehelserelatert arbeidd.

Etter tida i K. Strømmen Lakseoppdrett bar det vidare innom Lerøy som behandlingsbiolog og til Mowi som assisterande driftsleiar, og i studietida hadde han også deltidsarbeid i Quantidoc.

Hallberg skal leia prosjekt som mellom anna omfattar produksjon av matfisk og postsmolt i landbaserte anlegg. I dette ligg det også arbeid med sirkulærøkonomisk utnytting av avløp frå slike anlegg.