– Elektrifiseringen har til nå bare dekket inn drøye