– Elektrifiseringen har til nå bare dekket inn drøye halvparten av energibehovet ved lokalitetene, påpeker Simon Nesse Økland overfor Tekfisk. Økland er utviklingssjef i Bremnes Seashore.

Simon Nesse Økland er utviklingssjef i Bremnes Seashore. Foto: Kjersti Kvile

Å gjøre et anlegg fullelektrisk krever at det også må tilbys landstrøm til fartøysiden og til kraftkrevende utstyr ved oppdrettsanleggene. Det har ikke dagens elektrifiserte lokaliteter tatt høyde for, og en ren oppgradering kan bli dyrt.