Det går fram av en pressemelding fra regjeringen onsdag.

– Forskning og innovasjon i næringslivet skal bidra til å øke takten på den grønne omstillingen. Med Grønn Plattform fortsetter regjeringen å støtte utviklingen av ny grønn teknologi. Dette legger grunnlaget for et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv i fremtiden, sier næringsminister Iselin Nybø i meldingen.

Alle grønne prosjekter - fra forskning til markedsklare løsninger kan søke om støtte under Grønn Plattform, går det fram av meldingen. Næringsministeren viser til områder som sirkulær økonomi, hydrogen- og batteriteknologi og havvind, annen fornybar energi, bioøkonomi, omstilling i leverandørindustrien, samt marin sektor, fór og nye arter.

Pengene under Grønn plattform lyses ut i to trinn. I første omgang lyses det ut penger til forprosjekter. Det kan søkes om inntil 300.000 kroner per forprosjekt for en periode på tre måneder. Det opplyses at det er ønskelig med store samarbeidsprosjekter mellom næringsliv og forskningsinstitutter hvor flere aktører går sammen om søknader.

Det er bevilget 333 millioner kroner til Grønn Plattform i 2020. En hovedutlysning under ordningen kommer i 2021, går det fram av meldingen.

Grønn Plattform bygger på eksisterende ordninger i Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Siva. Samarbeidet inkluderer også Enova. På denne måten får grønne prosjekter én felles inngang til aktørene i virkemiddelapparatet.