Grieg Seafood skal sammen gjennom Årdal Aqua produsere minst 3000 tonn postsmolt og etter hvert også produsere slakteklar fisk. Det opplyser selskapet i en melding onsdag.

Grieg Seafood blir dermed det første store lakseselskapet som investerer i landbasert lakseproduksjon.

- Vi jobber hardt for å bedre biologien og fiskevelferden, og for å redusere påvirkningen vår. Vi har i lang tid investert i postsmolt, hvor vi holder fisken på land i lengre tid før den settes ut i sjøen, som en viktig del av løsningen, sier konsernsjef Andreas Kvame i Grieg Seafood i meldingen.

Selskapet har mål om at all fisken deres i Rogaland får mindre enn ett år i sjøen.

Grieg Seafood, Vest Havbruk og Omfar eier en tredel hver i Årdal Aqua.

Anlegg i Årdal

Anlegget skal bygges i Årdal i Rogaland. Byggestart er planlagt i løpet av høsten 2021.

Selskapet skal levere minst 3000 tonn postsmolt per år til Grieg Seafood, og etter hvert også produsere slakteklar fisk på land.

Anlegget skal bygges med en kapasitet på 5000 tonn per år, med mål om utvidelser etter hvert.

- Gjennom postsmoltstrategien får vi kompetanse om hvordan vi kan produsere større fisk på land. Basert på denne kunnskapen vil Årdal Aqua også produsere fisk helt til slaktestørrelse på land. Vi har en gradvis tilnærming til dette, da biologien er komplisert, sier Kvame i meldingen.

Selskapet vil senere publisere mer informasjon om finanseringen, som foreløpig er estimert til rundt 120 kroner per kilo. Med en kapasitet på 5000 tonn vil det si rundt 600 millioner kroner.

Eier vil produsere på land i Japan

Grieg Seafood har en tilsvarende modell med postsmolt-produksjon hos deleide Tytlandsvik Aqua på Hjelmeland nord for Stavanger. IntraFish besøkte dette anlegget i sommer.

Per Grieg jr, som er hovedeier i Grieg Seafood, har parallelt med dette planer om produksjon av laks på land i Japan. Det er gjennom selskapet Proximar Seafood som også jobbet med en planlagt børsnotering i høst.