– Dette er en ressurs som til vanlig ikke kan brukes som gjødsel i matproduksjon grunnet tungmetaller og kjemiske polymerer fra slamrensingen, og blir sett på som avfall. Vi gjør det om til godkjent gjødsel uten bruk av kjemikalier eller farlige biprodukter, sier daglig leder i Bioretur, Steinar Wasmuth.

Det nye slamrenseanlegget på Erko Settefisk i Sagvåg er det første i verden som benytter flokkulering (en prosess hvor partikler hoper seg sammen, journ.anm.) med lavfrekvent lyd og elektrisitet for å skille ut fiskeslammet i trommelfilter i stedet for tradisjonelle avvannings filter. 

– Det kalles «Sono flokkulering» og brukes normalt til drikkevannsrensing verden over for å skille ut fremmedlegemer og drepe bakterier. Selve prosessen krever svært lite energi, ca. 200–500 ampere, avhengig av ledeevnen på vannet, sier Wasmuth. 

Han mener anlegget representerer noe helt nytt for smoltanlegg og lakseproduksjonen på land som har krav på rensing. 

– Ca. 20 prosent av alt fôr ender opp som slam og det blir til store mengder. Rensemodulen kan behandle opptil 40 kubikk spylevann i timen. Ikke bare fjernes slammet på en ren og effektiv måte, men vi foredler det og sender det tilbake til naturen, sier han. 

 – Vi kan dermed utnytte stort sett alt av restmateriale fra settefiskanlegget. Selve tørken er utviklet i samarbeid med Fjell Technology Group AS og Thermtech AS, sier han. 

Anlegget kan produsere 500 kilo tørt slam med 98 prosent tørrstoff per time, og koster mellom 8 og 9 millioner ifølge Wasmuth. 

Første anlegget som presterer som lovet

Daglig leder i Erko Settefisk, Rune Sandvik, er imponert over det nye renseanlegget. 

– Vi er absolutt fornøyd så langt. Jeg har jobbet i oppdrettsbransjen siden 1995, og har prøvd flere renseløsninger. Dette er det første anlegget jeg har hatt som oppnår resultatene som var forespeilet, sier han. 

Han er fornøyd med å nå kunne resirkulere løpet av produksjonen ved settefiskanlegget 

– Det er veldig greit å ha en partner som Bioretur som tar seg av alt sammen. De ser ikke på dette som avfall, men som en ressurs. Det er kjempebra, sier Sandvik.