I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen blant annet:

  • En satsing på 30 millioner kroner til forskning på samspill i økosystemet og havets helse
  • En forsterket satsing på havteknologi og maritim innovasjon med 17 millioner kroner gjennom Norges forskningsråd.
  • 37,5 millioner kroner til et forskningstokt til Antarktis vinteren 2018-2019, der formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen av krill, og krillens betydning for økosystemene i Antarktis.

Glade havforskere

Forskningstoktet til Antarktis er den første store kartleggingen av krill siden 2000, og planleggingen er godt i gang. Det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» seiler etter planen mot Antarktis mot slutten av året.

Havforskningsinstituttet planlegger toktet i samarbeid med Norsk Polarinstitutt.

«Kronprins Haakon» var nylig på sitt

.

I en pressemelding fra Havforskningsinstituttet sier havforskningsdirektør Sissel Rogne at bevilgningen er fabelaktig gledelig. 

– Nå får vi vist hva som er mulig å gjøre med båten. Vi får også økt kunnskap om økosystemene i disse viktige havområdene i tillegg til det vi får vite om krillen, sier Rogne i meldinga. 

Havets helse

Satsingen på havets helse skal gi raskere og bedre informasjon om:

  • Endringer i det marine miljøet som følge av forurensning og annen påvirkning
  • Smitte og smitterisiko knyttet til havbruk
  • Samspillet mellom bestandene i havet. Dette skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag for flerbestandsforvaltning
  • Effekten av nano- og mikroplast på marine ressurser