Lanseringen skjedde på AquaNor-messen i august i fjor.

– Vi har ikke solgt noe i Norge ennå. Vår leverandør og hovedeier Wieland Group er sertifisert i henhold til NS9415, og vårt patenterte produkt Wieland SE1 i messing er også det. Nå jobber vi med not-design, og har så langt laget ei not som har vært montert på en lokalitet på Hitra i 25 måneder for testing. Den var naturligvis sertifisert, og testen var meget tilfredsstillende. Vi har fått bekreftet det vi jobber med på kvalitet, slitasje og begroing, sier Erling Sivertsen til Tekfisk. 

- Et kresent marked

Han har tittelen «senior sales manager» og er en av to ansatte i selskapets Trondheim–kontor.

– Dere har ikke solgt noe siden lansering. Er dere skuffet?

– Det er klart at vi ikke er fornøyd, men det er heller ikke overraskende siden vi ikke har gjort noen forsøk på å selge ennå. Vi har jobbet med å utvikle produkter, teste dem og få dem godkjent. Vi vet at dette er et kresent marked, som er tydelige på hva de vil ha.

Det er tyske Wieland Group og Bremnesgruppen på Hitra som står bak BlueSea Technology. Sivertsen sier at Wieland selger en rekke messingnøter og relaterte produkter til akvakulturnæringen i andre land.

– De hadde for eksempel nylig en stor levering til et havfarm–prosjekt i Kina.

– I løpet av 2019 håper vi at vi får noen salg også i Norge, legger han til.

Messing

  • Sekkebetegnelse på en kobberlegering med sink som viktigste legeringselement (vanligvis 10-40% sink)
  • Har stor utberedelse grunnet styrke og korrosjonsfasthet samt god formbarhet
  • Kan også inneholde tinn, aluminium, jern, magnan, bly m.m.
  • Brukes blant annet i rør, patroner, radiatorer, fjærer, elektronikk og båtpropeller

Kilde: SNL.no

Unngår nesten begroing og vasking

Ifølge selgeren har messingnøter en rekke fordeler sammenlignet med konvensjonelle nylon-nøter. De er åpenbart sterkere, noe som minimerer risikoen for rømming og «innbrudd» (altså at for eksempel makrellstørjer kommer inn). I tillegg har de lang holdbarhet.

– Den største fordelen er at en i stor grad unngår begroing, og dermed vasking. Tidligere tester i Norge viste behov for vasking kun 1–2 ganger i året. Det sparer mye tid og penger, og gir god fiskevelferd. Som kjent er det en rekke utfordringer for fisken når en stadig må spyle nøter, noe som kan gi dårlig gjellehelse, tilvekst og uforutsigbart uttak, sier Sivertsen.

Han legger til at messing er et materiale som er lett å resirkulere, og at det grunnet høyt kobberinnhold også oppnår gode skrap–priser. Han understreker at materialene de bruke ikke forurenser verken sjø eller havbunn, og at Wieland Group har kunder som bruker messignot på ASC–godkjente anlegg.

– Ei not har lang levetid, og kan stå i sjø i 6–7 år. Det gir mindre håndtering, og mindre stress for fisken.

Dyrere

Ulemper er at det er tungt materiale, noe som krever tilpasninger og både utstyr og drift. I tillegg er det dyrere, i alle fall i innkjøp.

– Men om en ser på det over en periode på seks år er det rimeligere, blant annet som følge av mindre spyling og håndtering, sier Sivertsen.

Han understreker at de ikke er «helt i mål» med å lage ei tradisjonell laksenot i messing, og at de arbeider med design og løsninger.

Wieland eier 80 prosent av BlueSea Technology, mens Bremnesgruppen via Lerow eier 20 prosent. Totalt har BlueSea Technology fire ansatte.

Servicebåt–rederiet Lerow søkte i mars 2016 om åtte utviklingstillatelser for konseptet Markob, hvor de blant annet ville bruke en semi-offshore merd med messingnett. Søknaden ble avvist, blant annet grunnet utydelig konseptbeskrivelse og at søknaden var generelt mangelfull. Avslaget ble påklaget, men selskapet fikk lite gehør. I oktober 2017 avviste departementet søknaden endelig.

Fordeler og ulemper

- Alle not-teknologier vil ha en lang liste med fordeler og ulemper. Om messing er løsningen, vet jeg ikke - men det blir groe på messing også, det vet alle som har motorbåt og ser på propellen etter en sesong, sa Trond Severinsen, konserndirektør for teknologi og utvikling i AKVA Group til IntraFish i fjor.

Han mener en fordel med metallnøter er at de er effektive mot predatorer, men at det er en utfordring at de tunge og stive. Dette gjør at en må jobbe annerledes når de skal monteres og håndteres.