Siste prosjekt ut er planer om å etablere et landbasert anlegg for oppdrett av laks på Verholmen i den nordlige delen av øygruppa Bolga i Meløy kommune i Nordland. Det går frem av dokumenter IntraFish har fått innsyn i.

– Vi går nå i gang med en prosess med omregulering og konsekvensutredning for det aktuelle området. Forutsatt at resultatet av dette arbeidet går igjennom, så vil vi søke om tillatelse til å oppdrette laks i et landbasert anlegg på Verholmen. En eventuell søknad om dette ligger imidlertid noe frem i tid, sier Kjell Lorentsen i Gigante Salmon til IntraFish.

10.000 tonn laks i året

Meløy kommune har satt krav om detaljregulering med konsekvensutredning da forslaget er omfattende og ikke i samsvar med gjeldende arealformål i kommuneplanens arealdel.

Øya Verholmen er cirka 820 meter lang og cirka 90 meter bred. En stor del av øya vil disponeres til oppdrettsanlegg på land. Selskapet har inngått leieavtale med grunneier, med opsjon på kjøp.

Så tidlig i prosessen sier Lorentsen at det er vanskelig å være helt konkret om størrelsen av et eventuelt anlegg.

– Ifølge planene legges det i utgangspunktet opp til en årsproduksjon på 10.000 tonn laks, opplyser han.

Ett anlegg først

Tidligere er det også presentert planer om lignende landbaserte anlegg på Feøya i Fleinvær i Gildeskål kommune, samt på Lille Indre Rosøya i Rødøy kommune.

– Det planlegges for samme konsept i alle tre prosjektene, og alle tre er i den samme løypa med tanke på omregulering og konsekvensutredning, sier Lorentsen.

– Er det aktuelt å bygge tre slike anlegg, eller begynner dere på det som først er gjennom prosessen med avklaringer?

– Vi ser for oss å bygge ett anlegg først, og bruke erfaringer fra dette til å bygge de to andre. Dette er vurderinger som vil bli gjort ut fra hvilket prosjekt som først blir klart. Så langt er det Lille Indre Rosøya som er kommet lengst. Der kan prosessen være ferdig til påske. Etter det blir det en søknadsprosess som tar rundt ett år, opplyser Lorentsen.

Morselskapet Gigante Offshore 

, og har nylig fått .