Arbeidet startet 1. september 2021 med et investeringsbudsjettet på 445 millioner kroner. Det går fram av en børsmelding fra selskapet denne uka.

– Jeg er svært fornøyd med å være i gang med anleggsarbeidene som planlagt, uttaler
administrerende direktør i Gigante Salmon, Helge E.W. Albertsen, i meldingen.

Snudde bassenget

Gigante Salmon opplyser i meldingen at de «optimaliserer utformingen» av produksjonsbassengene på Lille Indre Rosøy sammenlignet med de skissene som tidligere er publisert.

– Vi har funnet en løsning som minsker naturinngrepene samtidig som vi opprettholder det planlagte produksjonsvolumet, sier Albertsen i meldingen.

Det innebærer at bassengenes lengderetning er snudd, og inntak- og utløp av vann er nå plassert i området mellom basseng 1 og 2/3. Designoptimaliseringen er godkjent av Rødøy kommune.

– Dette vil gjøre anlegget enda mindre synlig fra skipsleia, og vi har fått et
design som spiller mer på lag med omgivelsene, mener Albertsen.

Helge E.W. Albertsen Foto: Gigante Salmon

Foreløpig i minus

Selskapet utvikler for tiden sitt første landbaserte oppdrettsanlegg på Lille Indre Rosøya i Nordland og genererer ikke inntekter. Første halvår 2021 var selskapets driftsresultat -1543 millioner kroner. Driftsresultatet relaterer seg i hovedsak til selskapets emisjonsprosess og søknad om opptak på Euronext Growth Oslo.

Selskapet gjennomførte i sommer en vellykket emisjon, hvor de hentet inn 222 millioner kroner fra investorer. Denne ble flere ganger overtegnet.

– Emisjonsbeløpet sikrer selskapets finansiering i henhold til investeringsprognosen på 445 millioner kroner i de kommende to årene, uttaler finansdirektør i selskapet, Rune Johansen, i meldingen.

Slik så anlegget Lille Indre Rosøy i Nordland opprinnelig ut. I en melding tirsdag opplyser selskapet at utformingen er endret noe – for at anlegget skal vises minst mulig i skipsleia. Foto: Illustrasjon Boarch Arkitekter AS.