Nå går en nypublisert, vitenskapelig artikkel langt i å frikjenne fiskerne. Den litt gjenstridige hypotesen har nemlig pekt