I et prosjekt finansiert av FHF har Nofima i samarbeid med Lerøy Seafood Group sett nærmere på bruken av radiobølger for å tine torskeblokker. HG-blokker, sløyd og hodekappet torsk, er utfordrende for enhver tineprosess, men