I et prosjekt finansiert av FHF har Nofima i samarbeid med Lerøy Seafood Group sett nærmere på bruken av radiobølger for å tine torskeblokker. HG-blokker, sløyd og hodekappet torsk, er utfordrende for enhver tineprosess, men resultatene ved bruk av denne teknologien er så langt lovende, også for dette råstoffet.

Jevnere tining

Effekten av radiobølger er nokså lik mikrobølger siden energien går inn i hele produktet uten å måtte gå gjennom overflaten. Siden radiobølgene er mye lengre enn mikrobølgene, vil energien fra radiobølgene trenge dypere inn i produktet sammenlignet med mikrobølger.