Drukningstallene er det dystre bakteppet til opprettelsen av en frivillig redningstjeneste på havet. Sammen med stadig tryggere fartøy og stadig