Drukningstallene er det dystre bakteppet til opprettelsen av en frivillig redningstjeneste på havet. Sammen med stadig tryggere fartøy og stadig bedre holdninger blant fiskerne, har Redningsselskapet gjort havet til en langt tryggere arbeidsplass for fiskerne.

130 år på havet

I år fyller de 130, og har for lengst tatt i bruk moderne teknologi for å redde enda flere. I denne Tekfisk-podkasten forteller beredskapskoordinator Tony Johansen om utvikling og fremtidsvyer:

– Frivilligheten i Redningsselskapet er formidabel og utgjør en stor del av virksomheten vår, sier han til Tekfisk.