Det tidligere supplyfartøyet «Gardwill» fra 2004 er i ferd med å bli bygget om fra offshore supplyskip til ambulerende