Faktisk er det fremdeles svært usikkert om en ny miljøsertifisering vil komme på plass. Men i et år har et FHF-prosjekt sett på hva som i så fall skal til.

På Island og i Alaska innførte de en nasjonal standard for rundt åtte år siden.

– Målet har vært å legge til rette for dette også i Norge, sier Marianne Svorken, forsker i Nofima og leder for FHF-prosjektet.

Et første skritt

Det viktigste de har gjort er å utvikle en såkalt teknisk standard som må oppfylles for at fiskeri skal være bærekraftig.