De norske forskerne har tatt i bruk såkalt DNA-strekkoding for å analysere fisk gjennom vannprøver. Det har gitt viktige verktøy når fremtidige havvindslokasjoner skal kartlegges og konsekvensvurderes, melder Kystens Næringsliv.

I første om gang er det snakk om Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II i Norge, der myndighetene ennå ikke har lagt føringer for miljøundersøkelser.

Sild og brisling

Det er særlig sild og brisling som foretrekker de menneskeskapte installasjonene. Under forsøket – som ble utført på én dag – var det færre av akkurat disse fiskeslagene 10 kilometer utenfor havvindparken enn innenfor.