Årets andre gytefelttokt har snirklet seg rundt i fjorder og nær kysten i Troms og håvet inn egg fra dypet.

Visste du at de lengste fjordene ofte har sine helt egne fiskestammer? Hør mer om egg, forskere og ikke minst om skrei og kysttorsk i denne podkasten:

Eggtoktene kan kanskje ikke si noe direkte om bestandsstørrelsen, til det er de for sjeldne og kanskje litt tilfeldige i hvordan de treffer selve gytingen, mener prosjektleder Sigurd Heiberg Espeland.