Havforskningsinstituttet (HI) vet mye om villaksens liv i elver og vassdrag, men lite om hva den opplever når den er i havet, melder instituttet på sine nettsider

Mange villaks vandrer ut fra elven og kommer aldri tilbake, og forskerne ser at det dør flere villaks i havet nå enn før. Et nytt forskningsprosjekt skal finne ut hva villaksen gjør i havet og hvilke farer den møter. 

I sommer har forskere merket overvintrende laks i Alta og Lakselv, og håper å følge fisken utover i havet. HI har også trålet etter laks på økosystemtoktet i Norskehavet i juli og august. De fikk 77 laks, som de tok en hel rekke prøver av.

Når prosjektet kommer i gang for fullt, skal forskerne ut på tokt og teste ut nye metoder. Det ene er å forsøke å fange levende laks i et spesialbur.

HI samarbeider med forskere fra Norsk institutt for naturforskning, UIT Norges Arktiske Universitet og en rekke andre partnere.

Også merkedelen av prosjektet skal utvides. Våren 2019 skal forskerne merke utvandrende villaks på Vest- og Sørlandet. Det har ikke blitt gjort i disse områdene før.