Kvoterådet for snøkrabbe i Barentshavet i 2023 innebærer en økning på drøye 1000 tonn, melder Havforskningsinstituttet torsdag.

Bestandsansvarlig Ann Merete Hjelset ved HI. Foto: Arne Fenstad

Snøkrabbebestanden i Barentshavet fortsetter å øke, noe som gir grunnlag for en økning i kvoterådet for 2023.

– Kvoterådet for neste år er på 7790 tonn. Det er en rimelig god økning sammenlignet med i fjor, sier havforsker og bestandsansvarlig for snøkrabbe, Ann Merete Hjelset, i en melding på instituttets nettsider.

Kvoten i 2022 var på 6725 tonn.

Krabben vil spre seg mer

Forskerne som årlig gjennomfører torsk for å kartlegge utbredelsen av snøkrabbe på norsk sokkel, mener det ser lyst ut for snøkrabbebestanden. Bestanden er størst i områdene rundt Sentralbanken, i midten av Barentshavet, hvor det kommersielle fisket på norsk sokkel også foregår.

– Det er disse områdene kvoterådet gjelder for. Vi forventer at snøkrabben vil fortsette å spre seg og at bestanden vil øke både vestover og nordover, men hvor fort det går er usikkert, forteller Hjelset.

HI anbefaler også å utvide fredningsperioden ytterligere, helt til 31. desember i 2023.

Anbefaler råtnetråd

I tillegg foreslår HI at det innføres krav om nedbrytbar tråd i krabbeteinene. Hvis en teine da blir tapt i sjøen, råtner den slik at krabbe og andre dyr kan unnslippe.

– Av hensyn til dyrevelferden bør vi unngå spøkelsesfiske, sier Hjelset.

Endelig snøkrabbekvote for 2023 blir fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet i løpet av desember.