Hittil har forskerne vært avhengige av å få trålen på dekk for å avsløre mer av