Hittil har forskerne vært avhengige av å få trålen på dekk for å avsløre mer av dypets hemmeligheter. Ulike fiskeslag og arter som trives best på forskjellige steder i vannsøylen har kommet samlet opp. Trålens maskevidde har i tillegg sendt den aller minste fisken videre bak og langt bort fra forskernes hender.

Det krever vanligvis kostbar og tidkrevende opplæring av både mykvare og maskinvare.

Fisken brukes om igjen

Kamera på selve trålen har gitt noe visuell informasjon, men har samtidig vært synonymt med mye manuelt arbeid, ressursbruk og stor usikkerhet.