For to år siden ba HI om at folk som så brugde langs Norskekysten melde fra til forskerne. Og nå gjentar instituttet oppfordringen.

Brugda er den største haien i norske farvann, og kan bli opptil elleve meter lang. Haien er helt ufarlig for mennesker, selv om det kanskje kan være en skummel affære å se en haifinne stikke opp av vannet.

Nye og eldre observasjoner

– I fjor fikk vi inn 22 meldinger fra folk som har observert brugde, og i år håper vi på enda flere. En av meldingene vi fikk i fjor gikk faktisk helt tilbake til 1961, hvor fiskere fikk en brugde i garnet, forteller forsker Claudia Junge i en artikkel publisert på HIs nettsider.

I 2019 kom det inn meldinger om 43 brugdeobservasjoner. 28 meldinger gjaldt observasjoner som var gjort samme år, mens noen strekte seg helt tilbake til 2012. Flest observasjoner har det vært i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og i Lofoten.

Ganske sjeldent syn

Fiskeribladet omtalte i fjor at forskere ved Nord universitet og Aberdeen universitet, har funnet ut at denne haiarten beveger seg som en utvidet storfamilie på vandring etter mai. Dette er i motsetning til den vanlige oppfatning om haien som en ensom og uavhengig rovfisk.

Grunnen til at forskerne ved HI ber folk holde øynene åpen for denne giganten, er at de vet alt for lite om hvor den vandrer.

– Da kan vi kartlegge hvor den vandrer, og hvor den holder til i ulike perioder. Det igjen øker sjansen for at vi kanskje kan finne brugde vi kan merke, slik at vi kan følge dem og lære mer om brugda, sier Junge.

Og den er et relativt sjeldent syn!

Her kan du melde inn observasjoner

Brugden står på rødlista over verdens truede arter.

Bestanden antas å være om lag 10.000 individer i Nordøst-Atlanteren. Brugden var kraftig overbeskattet for noen tiår siden, da leveren ble utnyttet kommersielt for utvinning av olje.

HI ønsker fortsatt meldinger om brugdeobservasjoner, som kan meldes inn gjennom Dugnad for Havet. Her kan du også melde inn andre observasjoner og funn du gjør når du er i fjæra eller til sjøs, viser instituttet til.