Det viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet (HI).

Forskere derfra har gjennomført et forsøk der de ga laks fire forskjellige typer fôr.

Vokste like bra

En gruppe med laks fikk et kontrollfôr, som inneholdt 10 prosent fiskemel. De tre andre gruppene fikk et fôr der fiskemelet var byttet ut med enten 33, 66 eller 100 prosent insektmel.

– Laksen som fikk hundre prosent insektmel vokste like bra som den som fikk hundre prosent fiskemel i fôret. Det bekrefter at insektmel har et stort potensial som ingrediens i fiskefôr, sier Erik-Jan Lock til HI.

Til sammen ble forsøket gjort i 12 ulike merder, der tre og tre merder fikk samme type fôr. Laksen fikk fôret fra den var 1,2 kilo til den var 4,5 kilo og slakteklar.

Smakstest

For å teste smaken, ble fileter fra laksen i forsøket sendt til Nofima, der de ble blindtestet i smakstest. 

– Smakspanelet kunne ikke kjenne forskjell på noen av de fire forskjellige fiskefiletene. Det er et viktig resultat for oppdrettere og bekrefter at insektmel egner seg godt i fiskefôr, sier Lock.

Han har vært prosjektleder for prosjektet Aquafly, som har hatt som mål å undersøke om insekter kan være en trygg og sunn ingrediens i fôr. Gjennom prosjektet er det blitt utviklet både insektmel og insektolje som kan brukes i fôr til oppdrettslaksen.

Hos Nordlaks Smolt er de i gang med å

. I Bjugn har Botngård Pioprotix planer om å