Toktet var gjennomført i januar 2019 for å måle kor mykje kril det er der det er kommersielt fiske i Sørishavet. Havforskingsinstituttet hadde ansvar