For 2022 anbefaler HI-forskerne en foreløpig tobiskvote på 60.000 tonn. Det er en nedgang på 59 prosent fra fjorårets totalkvote, melder instituttet på sine nettsider.

– I norsk sone har det vært veldig store kvoter de siste årene. Startkvoten, som vi også kaller det, vil være litt høyere enn «vanlig». Det var helt forventet at den skulle gå ned fra sitt høyeste punkt, sier Espen Johnsen, tobisansvarlig ved HI, i en uttalelse.

Supersterk årsklasse

HI peker på at i norsk sone er det store mengder eldre tobis, og det ble fisket mye 5 år gammel tobis i 2021. Tobis regnes ofte som en kortlevd fiskeart, som er avhengig av påfyll fra nye årsklasser for et godt fiske. Men med forsiktig fisketrykk, ser forskerne at det kan fiskes på sterke årsklasser i mange år. De siste årene har det vært mange sterke årsklasser i Nordsjøen, blant annet i 2016, 2018 og 2020.

– Og så har vi 2019-årsklassen, som jeg vil kalle supersterk. Vi ser mange eldre individer, og det betyr at fisketrykket har vært fornuftig, sier Johnsen.

Endelig kvoteråd i mai

I mai oppdaterer forskerne rådet etter å ha sjekket situasjonen for tobisen med et nytt, akustisk tokt. Da kan kvoterådet øke, men aldri bli lavere.

– Vi forventer at det er mye eldre fisk, som er positivt for rekrutteringen som skjer i 2022. Og vi forventer at det er mye gytere fordelt over store områder, sier Johnsen.

I år holdes hele område 5, som er det nordligste området ved Vikingbanken, stengt siden bestanden der er kritisk lav. Alle de mer sørlige områdene (1-4) er åpne for fiske.