Daglig leder i teknologibedriften Spillfree trekker like fullt frem menneskelig