Denne uken åpnet statsminister Solberg selskapets store, nye produksjonshall.

– Omsetningen har hatt så stor vekst at vi ble nødt til å doble arealet allerede etter ti år.

Målet med å utvide en relativt ny fabrikk er å gi bedre kår for en høy grad av egenproduksjon.

Roboter og CNC-maskiner, altså datastyrte maskineringssystemer, skal sikre effektiv og nøyaktig produksjon av det som er blitt kjernen i selskapets hovedprodukt, titanvarmevekslere.

– Titan er den viktigste byggeklossen vår, sier han.

Hør Per Johansen fortelle om både titan, internasjonalt marked og ikke minst hvordan en varmeveksler egentlig fungerer i denne podkasten:

Store endringer gjennom 40 år

Med snart 40 års erfaring i en bedrift som har vokst fra samarbeid til samarbeid, har Johansen opplevd store endringer. Der er særlig én faktor som har vært avgjørende.

– Den viktigste endringen er arbeidsmediet, altså kuldemediet.

Da han begynte i bransjen, var kunstige og lite miljøvennlige gasser i bruk. Tiltak for å redde ozonlaget førte til en rekke forbud. Tidlig på 1990-tallet gikk selskapet derfor over til naturlige kuldemedier.

– Vi bruker ammoniakk i 90 prosent av produktene våre, sier Johansen.

Det er også her titan kommer inn i bildet. Der tidligere tiders freon-anlegg kunne bruke kobberlegeringer, var den giftige og tærende ammoniakken dårlig nytt for tradisjonelle materialer. En total redesign av varmevekslerne måtte til.

– Lykkeligvis valgte vi titan, som er fullstendig immun mot korrosjon.

Til syvende og sist handler det om å kjøle fisk. PTG Frionordica har PTG sin ekspertise på det området. Foto: PTG/Kjell Stian Brunes

Statsministeren åpnet fabrikken

Lykkeligvis var kjøleprodusenten også først ute i det som da ble et nytt marked for miljøriktige kjøleløsninger.

Det, i tillegg til å ha blitt del av PTG-konsernet, har gitt en etterspørsel og finansielle muskler til å investere i ny fabrikk av en størrelse statsministeren takket ja til å åpne.

Nylig inngikk selskapet også avtale med Artec Aqua om seks varmepumper til Salmon Evolutions landanlegg i Hustadvika. Dette er pumper som skal produseres lokalt hos Frionordica.

Pumpene gir 30 kilowatt ut for hver kilowatt som sendes inn i systemet.

– For et bolighus er den faktoren typisk 3, opplyser Johansen.

Første som bygget for laksenæringen

Forløperen til dagens konsern var også det første selskapet som bygget varmepumpe myntet på den forholdsvis nye oppdrettsarten laks. Til nå er 500 slike anlegg i bruk på anlegg i inn- og utland.

– Laksebransjen har hele tiden vært viktig for oss, sier salgssjefen.

– Vi har fulgt laksen fra en ung om umoden næring, til det som i dag er en moderne industri.

Om kjøleleverandøren har utviklet seg i takt med laksenæringen, vil han likevel ikke underkjenne den viktige hvitfisknæringen, som står for brorparten av inntektene.

– Fiskeriene er like viktig for selskapet.

Hør mer ved å klikke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i Itunes og på Spotify.

Her finner du noen av våre nyeste episoder:

Et av PTG Frionordica sine RSW-kjøleanlegg. Foto: PTG