Ny forskning viser hvordan yrkesfisket etter sjøkreps har gått fra trål til teiner. I 2021 var landingene fra teiner nesten tre ganger større enn fra trål, melder Havforskningsinstituttet.

Frem til 2000-tallet ble tilnærmet all sjøkreps i Norge fanget med trål. Men etter 2000-tallet begynte en sakte fremvekst i teinefiske etter sjøkreps, som virkelig skjøt fart etter 2008.

– I 2021 var teinefisket dominerende blant yrkesfiskere med landinger på over 400 tonn, mens trålfanget sjøkreps var bare rundt 150 tonn, forteller forsker Fabian Zimmermann på instituttets nettsider.

Størst vekst på Vestlandet og nordover

Den største veksten i teinefisket er blant yrkesfiskere på Vestlandet og nordover. Forskerne har ikke sett den samme veksten i Skagerrak.

– Dette kan blant annet skyldes at tråling er lovlig helt inn på 60 meters dyp i Skagerrak. Dette har ikke gitt rom for utviklingen av et kommersielt sjøkrepsfiske med teiner, utdyper Zimmermann.

Studien dokumenterer også en kraftig vekst i fritidsfisket etter sjøkreps. I mange områder kan man forvente at fritidsfisket dominerer uttaket. Men det er ikke tilgjengelige data på total innsats og fangst i fritidsfisket.