Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) la torsdag frem kvoteråd for neste års uttak av for makrell, nordsjøsild, norsk vårgytende sild, kolmule og hestmakrell. Kvoterådet for