Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) la torsdag frem kvoteråd for neste års uttak av for makrell, nordsjøsild, norsk vårgytende sild, kolmule og hestmakrell.

Kvoterådet for nordsjøsild skulle egentlig kommet i mai, men ble utsatt for å få gjort en mindre metoderevisjon i bestandsberegningen.

Opp 45 prosent

For nordsjøsild anbefaler ICES en kvote på 532.183 tonn for 2022. Det er en oppgang på 45 prosent sammenlignet med kvoterådet for 2021. Samtidig er gytebestanden redusert med syv prosent.

– Det er to grunner til at kvoterådet går opp.