Etter 26. april er ikke lenger den nordøstatlantiske torsken og hysa som fiskes innenfor 12 nautiske mil MSC-sertifisert. Det jobbes for å få sertifikatet på plass igjen, men for 2021 faller det bort.

Daglig Terje Kjølsøy i Aalesundfisk har regnet på hvor store mengder torsk og hyse norske eksportører vil kunne måtte selge uten miljøsertifikat i løpet av året.

– Det er alvorlig, understreker Kjølsøy. – Når folk snakker om dette, virker det som at dette er så alvorlig at folk regner med at det vil ordne seg.