I alt ni kandidater har søkt seg til stillingen, som innebærer et seks års åremål. To av søkerne har bedt seg unntatt for offentlighet. Søknadsfristen gikk ut allerede 23.