I alt ni kandidater har søkt seg til stillingen, som innebærer et seks års åremål. To av søkerne har bedt seg unntatt for offentlighet.

Søknadsfristen gikk ut allerede 23. april i år, men ble på tampen av søknadsperioden utvidet til 9. mai. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som lyser ut den statlige toppjobben som administrerende direktør ved Havforskningsinstituttet. Det er ikke vanlig at søkerlister til offentlige stillinger holdes igjen lenge etter søknadsfristen.

Her er listen over søkere:

  • Charlotte Vaagen (47)
  • Stilling i dag: BPA stilling.