Første sesong med hørselsforsøk på vågehval er avsluttet, melder Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Forskerne mener sesongen var vellykket, selv om de ikke fikk testet hørselen på en eneste hval.

Hovedmålet i år var å demonstrere at systemet med å fange og slippe hvaler løs fungerer. Det har vi klart, sier Petter Kvadsheim fra FFI, i en pressemelding.

De kommende fire årene skal FFI i samarbeid med universitetet i Århus og The National Marine Mammal Foundation kartlegge hørselsterskelen hos vågehval. Testmetoden er den samme som brukes for å teste hørselen hos spedbarn. Hvalene slippes fri etter at testene er gjennomført.

– Dette blir første gang vi får informasjon om hørselen hos bardehval. Denne kunnskapen vil være helt nødvendig for å forstå hvordan menneskeskapt støy i havet påvirker disse dyrene, sier Dr. Dorian Houser fra The National Marine Mammal Foundation (NMMF).

Målet med prosjektet er å begrense skadevirkningen av menneskeskapt støy for dyrelivet i havet. Prosjektet er likevel blitt møtt med protester fra dyrevernorganisasjoner internasjonalt, ifølge FFI.