Tidlegare var brisling delt inn i ulike bestandar i Nordsjøen, Skagerrak- Kattegat med tilhøyrande norske fjordar og Østersjøen. Det var fram til havforskarane analyserte DNA-prøver av 2 500 brislingar