Havfront leverer sin første maskin til Færøyene og rederiet Framherji. Den skal installeres på rederiets nye tråler av typen Vard 803. Nybåten skal erstatte deres P/F «Akraberg».

Steel-X, Ålesund ble valgt som leverandør av fabrikken om bord. Havfront og Steel-X har gjennom flere prosjekter jobbet godt sammen for montering LOPPA100 i deres sløyelinjer, skriver Havfront i en pressemelding.

P/F «Akraberg» blir 84 meter lang og 16,7 meter bred. Med en besetning på 24 mann og 25 single lugarer. Den skal være ferdigstilt hos Vard Brattvåg juni 2022. Fabrikken kjører HG og har en kapasitet i døgnet på 105 tonn, de skal også kjøre ensilasje.

– Vi har valgt å gå for LOPPA100 på grunn av de gode tilbakemeldingene fra alle andre som bruker maskinen, og fordi den både kapper og spretter stor fisk, sier teknisk inspektør Svenning Hansen i Framherji i meldingen.