Det opplyser selskapet i ei pressemelding måndag. Etter transaksjonen vil Sande Settefisk ha følgjande eigarstruktur: Hyen Fisk: 33 prosent, Nordfjord Laks 33 prosent og Svanøy Havbruk 34 prosent.

- Selskapa vil gjennom investeringa, sikre utbygging av nytt klekkjeri og påvekstanlegg ved Sande Settefisk. Selskapet ynskjer å ta i bruk ny og moderne resirkuleringsteknologi for å sikre framtidsretta smoltproduksjon, skriv selskapet i pressemeldinga.

I samband med transaksjonen er det valt nytt styre og tilsett ny dagleg leiar i selskapet. Det nye styret består av: Svein Klævold (styreleiar), Kurt Djupvik og Ove Inge Vågen.

Frå 1. januar vil Tom Wilke overta som dagleg leiar i selskapet. Han har jobba i Sande Settefisk i om lag 20 år, dei siste åra som driftsleiar. Han overtar etter Åsmund Ommedal, som har vore dagleg leiar både i Sande Settefisk og Hyen Fisk dei siste åra. Ommedal vil halde fram som dagleg leiar på Hyen Fisk.

- Styret i Sande Settefisk vil nytte høve til å takke Åsmund for den gode jobben han har gjort for Sande Settefisk, heiter det i pressemeldinga.