I samarbeid med Sisomar, NTNU og AquaGen har Eidsfjord sjøfarm fått tildelt to forskningstillatelser. I forsøksperioden skal de teste ut effekten av kjønnsseparering, seleksjon for tidlig kjønnsmodning og epigenetikk, i kommersiell skala ved lokaliteter i Nordland og Nord-Troms.

Nå i november blir 600.000 fisk med en snittvekt på 60 gram kjønnssortert med ultralyd hos Sisomar. 

- Hunner og hanner holdes adskilt og blir satt i separate merder i mai 2019. Ved å produsere hunn- og hannfisk separat, ønsker vi å utnytte kjønnsforskjellen for å få økt vekst og tilpasse slaktetidspunkt til veksten i hvert enkelt kjønn, sier daglig leder i Sisomar, Jon Meisfjord i en pressemelding.

Laks som går mot kjønnsmodning har ofte en vekstspurt før modning, og kan vokse mye hurtigere enn fisk som ikke går mot modning. AquaGen vil levere rogn som er QTL-selektert for tidlig kjønnsmodning til Sisomar for å undersøke hvordan denne vekstspurten kan utnyttes. I løpet av produksjonen vil fisken bli overvåket med ultralyd for å sjekke modningsstatus og finne optimalt slaktetidspunkt før kjønnsmodningen gir redusert fiskevelferd og slaktekvalitet.

Prosjektet er tilknyttet Institutt for Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU. Masterstudenter ved NTNU vil i løpet av prosjektperioden skrive masteroppgaver innenfor fagområdet anvendt økonomi og optimering.