De to selskapene har sammen med flere aktører utviklet et totalkonsept for en fabrikktråler hvor hoveddelen av innovasjonen i prosjektet ligger i nyutviklet fangstmottak og håndtering av trålen.

– Dette er en stor ære, sa reder Tore Roaldsnes da han tok imot prisen fra fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) og juryleder Odd Berg.

Ulstein står for designet til den nye tråleren til rederiet Bluewild. Foto: Ulstein Group

Båtens navn «Ecofive» står for «Eco-Friendly Fishing Vessel».

– «Ecofive» er en visjon som blir til virkelighet. En visjon for å drive fiske på en mer bærekraftig måte ved å redusere energibruken, men beholde kvaliteten på produktet og sørge for 100 prosents utnyttelse av fisken, sa Roaldsnes som spontanoversatte sin norske tale til engelsk fra talerstolen.

Ny teknologi

Fisken går ikke veien om tråldekket på den 73,2 meter lange tråleren. Fisken overføres nemlig levende under vannlinjen til vanntanker om bord før den deretter bløgges og overføres etappevis til fabrikkanlegget. Dette er en uprøvd teknologi som blant annet skal hindre klemskader og bloduttredelser.

De ferdige fiskeproduktene fryses så ned til 35 minusgrader. Fartøyet skal stå klar på tampen av 2023 og erstatter «Langenes».

Fartøyet har hybrid dieselelektrisk og dieselmekanisk framdrift med to propeller og rordyser.

Prisen består av 100.000 kroner og et diplom.

- Generelt har det vært en imponerende innovasjon i norsk fiskeri. Å vinne innovasjonsprisen er stort, det er ærefullt og det støtter oss i det siste steget for å skape en ny framtid, sa Roaldsnes i sin tale.

Skal snakke om båten

Reder Tore Roaldsnes deltar på Sjømatpulsen på Nor-Fishing tirsdag. Der skal han snakke om hva klimakrav betyr for nye fiskebåter.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap), stortingspolitiker Alfred Bjørlo (V), daglig leder Mariann Frantsen i Pelagisk Forening, markedsrådgiver Elin Ulstad Stokland og prosjektleder Johannes Eldøy i Salt Ship Design deltar også.