– Jeg står midt i tørrfiskland, det er her du skulle hatt bilde!

Knitring og måkeskrik kommer over telefonlinjen fra Nordreisa i Troms. Thorvald Havnnes Giæver sjekker hjell for Johs. H. Giæver på Havnnes. Produsenten er den nordligste av de som leverer tørrfisk av torsk til det kvalitetsbevisste italienske markedet.

Det betyr nøye vraking, og det betyr at kuldeskader som fos ikke skal ut i dette markedet. Johs. H. Giæver starter derfor sesongen rundt en måned senere enn kollegene og konkurrentene lenger sør i Lofoten og på Røst.