Siden det kom nytt lovverk i 2016 som gjorde det enklere med landbaserte oppdrettsanlegg, har konseptet blitt populært hos mange oppdrettere. To