Det er bare fire måneder siden de to forrige ble levert.

- Verftet er i gang med stålarbeidet til de to nye båtene, sier reder Stig Ervik i Ervik Havfiske.

Han avslører dermed at byggingen av de to nye båtene, som ikke er blitt publisert før nå, startet ved Tersan Shipyard i Tyrkia rett etter overleveringen av de to forrige.

- Det er ganske like båter, men tre meter kortere enn nye «Argos Georgia» og «Nordic Prince» som ble levert til oss fra samme verft og gikk rett til Sørishavet for å fiske tannfisk.

Fiske i nord

De nye båtene blir 51 x 13 meter og skal fiske i nord.

- Vi har eldre båter som trenger å bli skiftet ut, uten at vi har bestemt hvilke båter vi kommer til å skifte ut med de nye. «Keltic» fra 1980 kan være en av dem, sier Ervik.

De nye fartøyene skal stå ferdig rundt årsskiftet 2019/2020 og skal gjøres komplett ferdig ved verftet i Tyrkia. Med de to nye fartøyene på plass, betyr det at Ervik Havfiske har bygd fem nye autolinebåter siden 2016.

- Vi jobber kontinuerlig med fornying og utskiftning. De gode økonomiske resultat vi har levert de siste årene både i nord og sør, gir oss muligheter til fornyelse. Vi har økonomiske muskler til det, sier Ervik som ser for seg at det kan komme tre fartøy til før flåten er så fornyet som rederiet ønsker.

Vi har økonomiske muskler

Reder Stig Ervik

TO NYE: «Frøyanes Junior» er den ene av de to nye autolinebåtene som Ervik Havfiske har under bygging i Tyrkia, kort tid etter at de to forrige ble levert. Fototegning: Marin Teknikk AS

175 millioner hver

Ervik Havfiske har benyttet seg av Tersan Shipyard ved alle nybygg i mange år og Ervik er svært fornøyd med det tyrkiske verftet både med hva de levere og punktligheten ved levering. Når prisene i tillegg er gunstig, ser Ervik ingen grunn til å skifte verft.

- Våre nye båter vil koste 175 millioner hver. Båtene er godt utstyrt, men prisene våre er gunstige sammenlignet med andre rederi i Norge som bygge autolinebåter til 250 millioner. Selv om de er noen meter lengre og kanskje er bedre utstyrt, er vi sikre på at vi gjør gode nybyggsavtaler med det tyrkiske verftet, sier Ervik.

Stordriftsfordeler

Ervik innrømmer at rederiet drar fordeler av stordriftsfordeler både ved bestilling av flere fartøy og innkjøp til fartøyene, noe som er med på å skape gode resultat for rederiet.

Hovedselskapet Frøyanes AS som tjener penger på tannnfiskfiskeri i Sørishavet og blant annet har flaggskipet «Frøyanes» i fiske i nord med fabrikkproduksjon om bord, noterte seg for et overskudd på 155 millioner krone ri fjor, 96 millioner høyere enn året før. Det førte til et uttak av utbytte på 15 millioner til eierne hvor brødrene Stig og Kjell Magne Ervik eier 95 prosent av aksjene.

Ervik Havfiske

Ervik Havfiske er verdens største autolinebåt-rederi både når det gjelder antall båter og fangstverdi innenfor autoline.

Sjøfrossen linefanget kvalitetsfisk er selskapets hovedprodukt, og fisken blir omsatt i et global marked. 

I Barentshavet og Norskehavet driver selskapet linefiske av torsk, hyse, steinbit, brosme og lange. 

I farvann rundt Antarktis fisker rederiet tannfisk.

Ervik Havfiske-gruppen består av over 30 selskap som i samarbeid drifter og betjener linebåtflåten

Flåten består av 10 havgående autolinebåter, og flaggskipet «Frøyanes» er verdens største linebåt.

 Rederiet er også engasjert i vaktfartøy innen offshore, verksted og forsyning.