Dioksiner i mat er ansett som en trussel mot folkehelsen, og skadelig mengde i mat settes som en grenseverdi. Tekfisk har snakket med Eirin Schrøder, som er avdelingssjef for foretaksrettet kjemi- og matvarerådgivning i Eurofins.

Hun forteller at dagens analyser er tilpasset myndighetenes grenseverdier og et «verst mulig»-scenario, og kan gi et uriktig bilde av virkeligheten.

– De gir en stor grad av usikkerhet mellom testverdiene og hvilke verdier som faktisk finnes i prøvene, mener hun.

Reelle verdier

Analyseselskapet Eurofins har utviklet en målemetode de mener gir de reelle verdiene i prøven.