Flatøstersen er på vikende front på kontinentet, men nå kan en liten Karmøy-poll dominert av flatøsters være svært gode nyheter for slektningene lenger sør.

Parasitter spres av mennesker

– De har klart å spre parasitter i nesten alle bestandene i EU!

Forsker Stein Mortensen er egentlig på vei til neste «østerstokt» i Sunnhordland, men rekker å trekke seg opp over europeisk bestandshåndtering og spredningen av bonamia ostreae.

– Spredning er alltid et resultat av flytting av levende dyr fra et område til et annet, forteller han.