At taredyrking kan bidra til å redusere CO2-innholdet i atmosfæren og dermed motvirke klimaendringer, har vært nevnt her i Tekfisk tidligere. Det