Aquabyte har utviklet en metode for automatisk telling av lakselus ved bruk av kamerasystemer fra Imenco Havbruk. Disse kombineres med en programvare basert på maskinlæring.

Eide Fjordbruk vil bruke Aquabyte sitt system for automatisk lusetelling.

- Automatisk lusetelling er et stort steg i den digitaliseringen næringen nå går inn i, sier daglig leder Sondre Eide i Eide Fjordbruk i en pressemelding.

Selskapet produserer rundt 12.000 tonn laks og regnbueørret i året.

- Sammenlignet med manuell telling, som er standarden i dag, vil dette gi oss bedre data, noe som vil gjøre oss bedre rustet til å gjøre riktige tiltak, fortsetter Eide.