Aquabyte har utviklet en metode for automatisk telling av lakselus ved bruk av kamerasystemer fra Imenco Havbruk. Disse kombineres med en programvare basert på maskinlæring. Eide Fjordbruk vil bruke Aquabyte