Eide Fjordbruk søkte i april 2016 om seks utviklingstillatelser for å realisere konseptet «Framsyn», skriver IntraFish.

Autonome farkoster

Sentralt i prosjektet er ifølge søknaden utvikling av en åpen dataplattform for oppdrettsnæringen som knytter sammen nye sensorer, bøyesystemer og andre datakilder for å skaffe til veie informasjon som ikke brukes eller er tilgjengelig i dag. Basert på informasjonen fra det nye systemet, skal prosjektet utvikle en rekke tekniske løsninger på og ved lokaliteter knyttet til oppdrett av fisk.

I tillegg ønsker søker å bruke autonome farkoster for å samle inn informasjon over større områder og gi ny innsikt i interaksjonen mellom anlegg og miljøet rundt.

Plattformen vil ifølge selskapet gjøre det mulig å behandle og bruke de enorme datamengdene som genereres for å avverge kritiske situasjoner og få økt kontroll med næringens utfordringer. Med bedre kunnskap og kontroll med påvirkning fra oppdrett er det ifølge Eide Fjorbruk mulig å ta i bruk både mer eksponerte og mer skjermede lokaliteter basert på best mulig informasjonsgrunnlag, ikke antagelser.

Ny teknologi

Ifølge selskapet skal det utvikles teknologi som reduserer rømningsrisiko, luseutfordringer og miljøutfordringer, samt bidrar til mer effektiv bruk av arealer.

Fiskeridirektoratet avslo søknaden i februar 2017, mens Eide Fjordbruk klaget på vedtaket i mars samme år. Direktoratet opprettholdt sitt vedtak, og Nærings- og fiskeridepartementet har behandlet klagen.

Departementet har besluttet at klagen til selskapet avslås.

Her kan du høre podkast om digitalisering i havbruksnæringen, med daglig leder Erlend Haugarvoll i Lingalaks og digitaliseringsansvarlig Trond Kathenes i Grieg Seafood: