Forskningsrådet har tildelt Måløybedriften Ecobait AS 15,8 millioner gjennom programmet «Innovasjonsprosjekt i næringslivet», for videre forskning på kunstig agn til bruk i line- og teinefiske.

Selskapet har aksjonærer fra linerederier i hele landet, samt Fiskernes Agnforsyning i Tromsø.

- Forskningsrådet mener resultatene vi har oppnådd så langt er banebrytende. Jeg er takknemlig for å kunne lede et arbeid som har stor betydning for miljøet og en bærekraftig utvikling av fiskerinæringen», sier Ole Petter Humborstad, daglig leder i Ecobait AS, i en pressemelding sendt ut mandag ettermiddag.

Høyteknologisk agnfabrikk

I prosjektperioden skal eksisterende line- og teineagn, som blant annet fisker torsk, hyse og skalldyr, videreutvikles, opplyser selskapet, som har som mål å unngå å fiske truede og uønskede haiarter som hågjel, svarthå og pigghå.

Prosjektledelse er lagt til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ved professor Øyvind Øverli.

Parallelt jobber Ecobait intensivt med detalj design av en høgteknologisk agnfabrikk med stor kapasitet for raskest mulig etablering i Måløy.

- Midlene fra Forskningsrådet, det gode samarbeidet vi har med den ledende sjømataktøren Pelagia, og teamet vi nå har bygget rundt Ecobait, øker sannsynligheten for en snarlig realisering av en høgteknologisk agnfabrikk med hele verden som marked, sier Humborstad.